Functiediagnose

Diagnose / Functie

Met behulp van de functiediagnose kunt u een overzicht maken van de functionele toestand van uw FRITZ!Box, van de internetaansluiting en van uw thuisnetwerk. De resultaten van deze diagnose kunt u bij storingen als bijlage bij een e-mail of per Push-mail versturen naar een supportmedewerker van AVM.

Diagnose starten

 • Klik op de knop "Starten" om de diagnose te starten.

  De diagnose doorloopt de verschillende controlefasen.

Diagnose annuleren

 • U kunt zonder gegevens te verliezen een lopende diagnose stopzetten. Klik hiertoe op de knop "Annuleren".

  Tot dan toe verkregen resultaten blijven zichtbaar.

Diagnoseresultaten begrijpen

Symbolen en hun betekenis in de diagnoseresultaten:

SymboolStatusVoorbeelden
OK Testgedeelte OK

FRITZ!Box-aanmelding
Met wachtwoord beveiligd.

Thuisnetwerk
2 apparaten in het thuisnetwerk, waarvan 1 online

Vraagteken Aanwijzing Geef een telefoonnummer op dat voor testdoeleinden kan worden gebeld.
Aanwijzing

Belangrijke informatie

Gedeelten van de FRITZ!Box zijn uitgeschakeld; de FRITZ!Box heeft daarmee een beperkte functionaliteit.

Telefoonnummers
Geen telefoonnummer ingesteld of actief

Let op Kritieke foutmelding De internetverbinding is onderbroken.

Opslaan en verzenden van het diagnoseresultaat

In geval van storing kunt u het diagnoseresultaat als tekstbestand per e-mail verzenden naar een supportmedewerker van AVM.

 1. Klik op "Opslaan" om de diagnoseresultaten op te slaan.

  De diagnoseresultaten worden als tekstbestand opgeslagen in de map Downloads van uw browser.

 2. Stuur dit tekstbestand als bijlage per e-mail naar het e-mailadres dat u van uw supportmedewerker van AVM hebt gekregen.

Resultaat als Push-mail verzenden

In geval van storing kunt u het diagnoseresultaat verzenden als Push-mail en richten aan een Support-medewerker van AVM.

 1. Klik op "Als Push-mail verzenden" om de diagnoseresultaten te verzenden.

  Het diagnoseresultaat wordt als e-mail verzonden naar het mailadres dat is opgeslagen bij "Systeem / Push-service / Afzender".

 2. Open het e-mailaccount dat bij dit e-mailadres hoort en stuur de ontvangen Push-mail met het onderwerp "FRITZ!Box-diagnose" door naar het e-mailadres dat u van uw Support-medewerker van AVM hebt ontvangen.