Online-monitor

Internet / Online-monitor / Online-monitor

De online-monitor biedt u de meest actuele informatie over uw internetverbinding en de geactiveerde extra functies.

Klik op de knop "Actualiseren" om de huidige waarden weer te geven.

Opnieuw verbinden

Als u op de knop "Opnieuw verbinden" klikt, wordt de internetverbinding losgekoppeld en vervolgens weer tot stand gebracht. Normaal gesproken wordt door de internetprovider aan de FRITZ!Box een nieuw IP-adres toegewezen. Als IPv6 is geactiveerd in de FRITZ!Box wordt er ook een nieuw IPv6-prefix toegewezen.

Actuele benutting van de internetverbinding

In de twee diagrammen "Downstream" en "Upstream" wordt de actuele benutting van de internetverbinding grafisch weergegeven. De twee diagrammen tonen het internetverkeer dat via de FRITZ!Box gaat.

Downstream

Het diagram in het downstream-gebied geeft de gegevenshoeveelheden weer die vanaf internet zijn verstuurd naar de FRITZ!Box.

In de downstream-gebied worden drie gegevensstromen weergegeven: het gebruikelijke internetverkeer van de deelnemers in het thuisnetwerk, het internetverkeer van de deelnemers in het netwerk voor gasten en het dataverkeer dat via IPTV tot stand komt.

 • In het diagram worden de gegevensstromen met verschillende kleuren weergegeven.
 • Er bestaan twee aparte IP-verbindingen met internet: één voor het gebruikelijke internetverkeer en één voor het dataverkeer via IPTV.
 • Thuisnetwerk en netwerk voor gasten: deelnemers in het thuisnetwerk en deelnemers in het netwerk voor gasten gebruiken beiden de IP-verbinding voor het internetverkeer.
 • Video on demand: gegevens die via video on demand worden opgevraagd, vallen onder het internetverkeer en hiervoor wordt gebruik gemaakt van de daarvoor bestemde IP-verbinding.

Upstream

Het diagram van het upstream-gebied geeft de gegevenshoeveelheden weer die vanaf de FRITZ!Box zijn verstuurd naar internet.

In het upstream-gebied worden netwerktoepassingen waarvoor prioriteringsregels gelden, met kleuren van elkaar onderscheiden, afhankelijk van het type prioriteit.

Gegevenshoeveelheden die via de WiFi-toegang voor gasten van de FRITZ!Box naar internet worden verstuurd, worden apart en met een eigen kleur getoond.

Standaard prioritaire toepassingen

Voor een aantal protocollen bestaan vooraf ingestelde prioriteringsregels in de FRITZ!Box. Deze regels kunnen niet worden gewijzigd of verwijderd. Het gaat om de volgende protocollen:

 • TCP (Transmission Control Protocol): bevestigingspakketten voor TCP-downloads worden altijd met prioriteit overgedragen in de upstream-richting om TCP-downloads te versnellen.
 • WebDAV: voor de synchronisatie van gegevens van een op de FRITZ!Box aangesloten USB-apparaat voor massaopslag met een online-station wordt gebruik gemaakt van een WebDAV-protocol. De noodzakelijke gegevensoverdracht vindt altijd als achtergrondtoepassing plaats om eventueel gelijktijdig surfen niet te belemmeren.
 • TR-069 (Technische richtlijn): TR-069 is een protocol voor communicatie met de configuratieserver van de DSL-provider. Het wordt gebruikt voor de automatische configuratie van de internettoegang bij DSL-verbindingen en voor automatische FRITZ!OS-updates. Voor een storingsvrij verloop van deze processen vindt de gegevensoverdracht met prioriteit plaats.
 • IGMP (Internet Group Management Protocol): IGMP is een protocol uit de Internet Protocol-familie (IP) en wordt gebruikt voor de organisatie van multicastgroepen. Multicast is de overdracht van één zender naar meerdere ontvangers, zoals bij radio- en televisie-uitzendingen. IGMP-pakketten worden met prioriteit verzonden.
 • MSTV (Microsoft TV): de gegevensoverdracht die plaatsvindt in verband met Microsoft TV wordt met prioriteit behandeld.
 • ICMP (Internet Control Message Protocol): het ICMP-protocol is verantwoordelijk voor de uitwisseling van status- en foutmeldingen via IPv4 binnen computernetwerken. Als de FRITZ!Box gegevenspakketten verwijdert, omdat de bestemming onbereikbaar is of om een andere reden, wordt de computer die de gegevenspakketten verzond door de FRITZ!Box per ICMP over de mislukte gegevensoverdracht geïnformeerd. ICMP-pakketten worden met prioriteit behandeld.
 • ICMPv6 (Internet Control Message Protocol for the Internet Protocol Version 6): ICMPv6 is de versie van ICMP die wordt gebruikt in combinatie met IPv6.
 • DNS (Domain Name Service): DNS is een wereldwijde directory service op internet. Aanvragen op internet worden in de vorm van domeinnamen gesteld (bijvoorbeeld avm.nl). DNS koppelt domeinnamen aan IP-adressen. DNS-aanvragen worden met prioriteit behandeld.