Gebeurtenissen

Systeem / Gebeurtenissen

In de gebeurtenissen legt de FRITZ!Box informatie over het gebruik en foutmeldingen vast.

Opmerking: in de gebeurtenissen worden geen meldingen weergegeven die door programma's op aangesloten computers worden veroorzaakt. Deze meldingen worden in het desbetreffende programma weergegeven.

Gebeurtenissen gebruiken

  • Als u meer informatie wilt over een gebeurtenis, klikt u op de gebeurtenis.
  • U kunt alle gebeurtenissen weergeven of kiezen uit de keuzelijst voor aparte gedeelten.
BereikGebeurtenissen
Alle alle
Telefonie voor telefonie (bijv. de registratie van internetnummers)
Internetverbinding voor de internetverbinding (bijvoorbeeld het maken en verbreken van de verbinding)
USB-apparaten voor een USB-poort
WiFi

voor het WiFi-netwerk (bijvoorbeeld het in- en uitschakelen van het WiFi-netwerk)

Daarnaast kan de FRITZ!Box in een logboek bijhouden wanneer WiFi-apparaten zich aan- of afmelden. Hiervoor schakelt u "Ook aan- of afmelden in het logboek opnemen" in op het tabblad "WiFi" en klikt u op "Overnemen".

In het logboek worden de aan- en afmeldingen van apparaten op de WiFi-gasttoegang niet opgenomen. U kunt deze gebeurtenissen via push-service naar uw e-mail laten sturen. De push service vindt u in het menu "Systeem".

Systeem overige (bijvoorbeeld aanmeldingen in de gebruikersinterface)

Gebeurtenissen verwijderen

U kunt alle gebeurtenissen verwijderen:

  1. Selecteer in de keuzelijst het gedeelte "Alle".
  2. Klik op de knop "Lijst wissen".

Alle gebeurtenissen worden gewist.