Wekkerfunctie

Telefonie / Wekkerfunctie

Op de pagina "Wekkerfunctie" kunt u aangesloten telefoons instellen als wekker.

Wekkerfunctie activeren

  1. Schakel het selectievakje "Wekkerfunctie activeren" in.
  2. Leg het tijdstip vast waarop u wilt worden gewekt. Voer de uren en minuten 2-cijferig in, bijvoorbeeld "06:45".
  3. Selecteer de telefoon die op het vastgelegde tijdstip moet overgaan.
  4. Voor draadloze FRITZ!Fon-telefoons kunt u nog een tekst invoeren die tijdens de wekkerfunctie op het scherm verschijnt.
  5. Leg vast of en wanneer de wekkerfunctie moet worden herhaald.
  6. Sla de instellingen op met "Toepassen".

Sluimerfunctie gebruiken

De sluimerfunctie onderbreekt de wekkerfunctie gedurende 9 minuten:

  1. Druk op de gesprekstoets (hoorn opnemen).
  2. Druk op een willekeurige cijfertoets (0 - 9).

De wekkerfunctie wordt onderbroken en na 9 minuten herhaald.

Wekkerfunctie beëindigen

TelefoonWekkerfunctie beëindigen
FRITZ!Fon Druk op de ophangtoets.
andere telefoon met gesprekstoets Druk op de gesprekstoets en vervolgens op de ophangtoets. 
Telefoon zonder gesprekstoets Neem de hoorn op en leg hem weer neer.